ATP – Kraftgeneratoren i cellen

Den er blitt kalt en vidundermaskin på nanonivå. Den lille kraftgeneratoren er spekket med...

FLAGELLEN – cellens fremdriftssystem

Hva ville du sagt dersom du fikk tilgang til et nytt supermikroskop, og fant,...

Webinar med John Lennox – på torsdag!

John Lennox er aktuell med filmen «Against the Tide». Torsdag kan du møte ham på webinar. Torsdag ettermiddag blir det webinar med John Lennox, der han snakker om filmen «Against the Tide». Webinaret vil være i intervjuformat, og ta opp flere...

Forkastet ursuppe-forsøket

På 1950-tallet lanserte forskere læren om at livet sannsynligvis oppstod i en «ursuppe». Teorien ble populær og går fortsatt igjen i lærebøkene. Litt synd, siden grunnlaget ble tilbakevist allerede i 1977. Sjekk læreboka Bios 2* (Cappelen Damm 2016). På side...

Trær kan kommunisere

Tvekampen mellom akasietrærne og giraffene på de afrikansk savannene har i mange år fascinert forskerne. Foto: Wikiwand Visste du at trær kan kommunisere med hverandre? Når giraffer beiter på akasietrær i Afrika, varsler trærne straks fra om faren til artsfrender...

BioCosmos er opptatt av rollen som vitenskap og teknologi spiller i vår kultur. Vi arbeider for en bedre forståelse av moderne vitenskap i et kristent verdensbilde.

Darwin på retur, den nye DNA-forskningen som utfordrer evolusjonsteorien

Nyere vitenskapelige funn motbeviser darwinismen og viser at en...

Cosmic Chemistry, do God and Science Mix?

Is the rigorous pursuit of scientific knowledge really compatible...

Cancel Science

Eric Hedin was enjoying a productive career as a...

Informasjonen i universet

Enzymet Purine Nucleoside Phosphorylase. Datagenerert modell: NASA, 1. feb 1987. Jeg tror at den viktigste sannheten for kosmologien er de enorme informasjonsmengdene som finnes i universet. Denne...

Er jordas sedimenter gamle?

Utenfor våre kyster finner vi enormt tykke sedimentære lag; i disse lagene er det gjort funn av olje og gass. De sedimentære lagene kan...

Nattsvermere har lydkamuflasje

Nattsvermernes spesielle vingeoverflate danner et mønster som absorberer lyd over et bredt spekter av frekvenser. Visste du at nattsommerfuglene er utstyrt med avansert lydkamuflasje, til...

Intelligente spor i naturen

19 forskere drar deg igjennom sine funn fra naturen. – Klare bevis på intelligens, mener blant andre Jonathan Wells (bildet). Foto: Discovery Institute Forskerne finner...

Tilfeldighet kan ikke bevises

Det er ikke mulig å entydig bevise at resultatet av en prosess eller mekanisme er tilfeldig. Dermed bør vi være ydmyke, skriver cand.polit. Gunnar...

Fjernet omstridte tegninger

I tiår etter tiår var biologibøkene illustrert med tegninger av fostre fra fisk, kylling, gris og menneske – med påfallende likhetstrekk. Men rundt år...